Sàn Mezzanine

VƯƠNG NAM thiết kế hệ thống kệ sàn Mezzanine theo tiêu chuẩn của Mỹ, hiện nay dạng hệ thống kệ sàn này đang là một giải pháp rất phổ biến trong hệ thống kho chứa hàng ở Mỹ. Ở Việt nam trong điều kiện mặt bằng nhà xưởng, kho bãi chứa hàng còn rất trật hẹp, việc tận dụng không gian xây dựng hệ thống Kệ sàn công nghiệp có thể vừa làm văn phòng làm việc, vừa làm kho chứa hàng.

Danh mục:
0903784875